Mobilversjon Mobilversjon

19 april 2019

APK SKYTELEDERLISTE VÅREN 2019


Skytetider for 2019 er mandag fra 19:00 til 22:00 og torsdag fra 19:30 til 22:00


Ungdomsskyting på mandag fra 17:00 til 19:00


Skyteleder møter kl 17 på mandag for å hjelpe til med ungdommene.


Skyteledere er ansvarlig for å holde banen åpen i de annonserte treningstidene. Skyteleder fungerer som leder på standplass med spesielt ansvar for nybegynnere. All aktivitet skal foregå i tråd med instruks for banen. Skyteleder må selv skaffe erstatning hvis det skulle bli behov.


Nøkkel overtas av nestemann på lista.