Mobilversjon Mobilversjon

19 april 2019

Pengepremier 2018


2018_premier_fra_apk_2.pdf


2018_premier_til_apk_4.pdf


For alle utbetalinger til skyttere i APK inkludert premier fra andre skytterlag se i tabellen under. Gjelder kun mottatte penger fra forrige utbetaling.


Oppdaterrt 7. januar 2019 kl 0700.