Mobilversjon Mobilversjon

19 april 2019

Etablert 20. februar 1933


Styret for 2018

Formann:  Martin Meltzer

Nestformann:  Morten Krystad

Sekretær:  Sigve Nodeland

Kasserer: Morten Krystad

Styremedlem 1: Hilde Mari Olsen

SWS representant:  Knut Sissener

Materialforvalter:  Jan Myre


Annet

Varamedlem 1: Sigve Nodland

Varamedlem 2: Nicolay Dannevig

Utdanningskontakt:  Martin Meltzer

Ungdomkontakt 1 Kim A Larsen

Ungdomskontakt 2 Øystein Homdrom

Revisor: Siri-Ann Rekdal


Valgkomite

Morten M Nilsen

Frode Seljåsen


Æresmedlemmer:

Jan Myre

Wilhelm Tvedt-Gundersen

Harald Tvedt

Helge Svendsen

John Arvid Kristensen

Arvid Knutsen

Ole Haldor Pedersen


Kontaktinfo

Arendal Pistolklubb

Postboks 1678 Stoa

4857 Arendal

formann@arendalpistolklubb.no

ungdomsgruppa@arendalpistolklubb.no


Bankkonto

2895.05.05569 Arendal og Omegns Sparekasse


Vipps

10 86 87


Oganisasjonsnummer

9 8 8  1 6 2  0 9 4


Webmaster

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx