Mobilversjon Mobilversjon

19 april 2019

Nedlastinger fra APK


APKvedtekter.pdf


Historie_1964_1968.pdf


Historie_1979.pdf


NSFpistolregler2014.pdf


SkytterAdmin.docx


SkytterAdmin.pdf


skytelederinstruks20180104.pdf


StueneshallenInstruks.pdf


StueneshallenSikkerhetsregler.pdf


UvannInstruks.pdf


vedlegg_våpensøknad.pdf                OBS: Redigerbar pdf i Windows.


Årsmøtet2018.pdfWebsider i pdf format

Last ned og ta vare på historien. Eksterne hyperlinker vil virke hvis adressen fremdeles er aktiv men må ikke påregnes. Bruk pdt sidenes egen strukturmeny på venstre side for å blade i sidene.


Disse pdf bøkene er store for vårt lille webhotell og de gamle blir slettet etter hvert men kan bestilles fra webmasters arkiv.


apk20160102a.pdf


apk20170102a.pdf


apk20180106a.pdf


apk20190109_1930.pdf


QR kode for http://www.arendalpistolklubb.no


qr-apk-black.png


qr-apk-black-transparent.png


qr-apk-blue.png


qr-apk-green.png


qr-apk-red.png
Andre nedlastinger


vihtavuorireloadingguideed13_2014eng.pdf