Mobilversjon Mobilversjon

17 oktober 2018

NAIS

Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion

Finpistol


Agnar Solheim 2015: Gullmerke

Aleksander Løvfold

André Olsen 2015: Gullmedalje

André Sørensen

Anne Lene Olsen 2015: Sølvmerke

Arild Gundersen 2015: Gullmerke

Arvid Knutsen 2015: 1.napp Bronsestjerne

Asbjørn Fløistad 2015: Gullmerke

Asbjørn Olsen 2015: Statuett

Audun Heimdal 2015: Bronsemerke

Christopher McKenzie

Christoffer Sivertsen

Dag Lislevand 2015: Gullmerke

Dagfinn Andersen 2015: Gullmerke

Dan Axelsen 2015: Bronsemedalje

Ellen Fløistad 2015: Gullmerke

Eirik Johannessen 2015: Bronsemedalje

Erik Øiestad 2015: Gullmerke

Frank Pedersen 2015: Gullmerke

Fredrik Onsum

Frode Haaversen 2016: -

Frode Skog

Frode Stiansen 2015: Sølvmerke

Geir Ballestad

Geir Henning Granerud 2015: Gullmerke 2016: 256 Bronsemedalje

Geir Harveland 2015: 1.napp Gullstjerne 2016: 263 2.napp Gullstjerne

Geir Johansen

Geir Thorsen 2015: Bronsemedalje

Glenn Tallaksen 2015: Gullmerke

Halvor Røysland

Hanne Solveig Hoff 2015: Sølvmerke

Harald Tvedt 2015: 1.napp Gullstjerne

Helge Bjørløw 2015: Bronsemedalje

Helge Olsen 2015: Bronsemedalje

Helge Tallaksen 2015: Gullmerke

Jack Drage 2015: Gullmerke

James Hvidsten

Jan Erik Kristiansen 2016: 211 Sølvmerke

Jan Erik Norli 2015: Gullmerke

Jan Inge Olsen 2015: Gullmerke

Jan Myre 2015: Bronsemedalje 2016: 233 -

Jan Vegusdal 2016: 188 -

Janne Lilleødegård 2015: Sølvmerke

Joacim Bartolomei 2015: Gullmerke

Jørn A. Pettersen 2015: Bronsemedalje

Kai-Inge Larsen 2015: Gullmerke

Kari Mosvald 2015: Bronsemerke

Kenneth Skorstad 2015: 2.napp Bronsestjerne

Kenneth Åsvold 2015: Gullmerke

Kim Andre Larsen 2016: 243 Gullmerke

Kjell Ivar Aarli 2015: Bronsemerke

Kjell Jonny Kristiansen

Kjell Tore Knudsen 2015: Bronsemedalje 2016: 250 Sølvmedalje

Kjetil Svendsen 2015: Gullmerke

Knut Eik 2015: Gullmerke

Knut Sissener 2015: Gullmerke

Kristian Arntsen 2015: Bronsemerke

Kåre Gjertsen

Lin Iren Solberg 2015: Bronsemedalje

Martin Meltzer 2015: 2.napp Gullstjerne 2016: 273 Gullstjerne (3.napp)

Morten Fredli 2015: Gullmerke

Morten Krystad 2015: Gullmerke 2016: 273 Bronsemedalje

Morten Melvær Nielsen 2015: 1.napp Bronsestjerne

Morten Verngård 2015: Sølvmerke

Morten Åsrød 2015: Gullmerke

Nicolay Danevig 2015: Gullmerke

Nile Gunnar Karterød 2015: Gullmerke

Ole Bjerkholt

Ole Haldor Pedersen 2015: Gullmerke

Ole K Paulsen

Per Erik Kristiansen 2015: 1.napp Bronsestjerne 2016: 254 -

Per Kristian Johnsen 2015: Gullmerke

Per Kyrre Wangberg 2015: Gullmerke

Ragnar Mørland 2015: Bronsemedalje

Roger Lægreid 2015: Gullmerke

Rolf Gran Andreassen

Ronnie A. Bjørgo 2015: 1.napp Sølvstjerne

Sigbjørn Haugereid 2015: Sølvmedalje

Svein Arild Frøshaug 2015: Gullmerke

Sven H. Gjøseid 2015: Bronsemerke

Sven Jarle Gulbrandsen 2015: Gullmerke

Thore Bjørn Olsen 2015: 1.Bronsestjerne

Thormod Larsen 2015: Gullmerke

Tommas Harsvik 2015: Sølvmerke

Tommy Bergquist 2016: 182 -

Tore Gran

Trond Frydenlund

Trond Inge Terjesen 2015: Gullmerke

Trond Aasvoll

Vidar Koi 2015: Bronsemedalje 2016: 259 Sølvmedalje

William Elmenhorst 2015: Bronsemerke

Yvonn Bouddount

Zoran Vojnovic 2015: Gullmerke

Øyvind Trondal 2015: BronsemedaljeNAIS

Norsk Avdeling av den Internasjonale Skytterunion

Grovpistol


Agnar Solheim

Aleksander Løvfold

André Olsen 2015: Gullmerke

André Sørensen

Anne Lene Olsen

Arild Gundersen

Arvid Knutsen 2015: Gullmerke

Asbjørn Fløistad

Asbjørn Olsen 2015: Gullmedalje

Audun Heimdal

Christopher McKenzie

Christoffer Sivertsen 2015: Gullmerke

Dag Lislevand

Dagfinn Andersen 2015: Gullmerke

Dan Axelsen 2015: Bronsemedalje

Ellen Fløistad

Eirik Johannessen 2015: Gullmerke

Erik Øiestad

Frank Pedersen 2015: Gullmerke

Fredrik Onsum

Frode Haaversen

Frode Skog 2015: Bronsemerke

Frode Stiansen

Geir Ballestad

Geir Henning Granerud

Geir Harveland 2015: Sølvstjerne (3.napp)

Geir Johansen 2015: Bronsemedalje

Geir Thorsen 2015: Gullmerke

Glenn Tallaksen

Halvor Røysland 2015: Sølvmerke

Hanne Solveig Hoff

Harald Tvedt 2015: Gullstjerne (3.napp)

Helge Bjørløw 2015: Gullmerke

Helge Olsen 2015: Gullmerke

Helge Tallaksen 2015: Gullmerke

Jack Drage

James Hvidsten

Jan Erik Kristiansen

Jan Erik Norli 2015: Gullmerke

Jan Inge Olsen

Jan Myre 2015: Gullmerke

Jan Vegusdal

Janne Lilleødegård

Joacim Bartolomei

Jørn A. Pettersen 2015: Gullmerke

Kai-Inge Larsen 2015: Gullmedalje

Kari Mosvald

Kenneth Skorstad 2015: Bronsestjerne (3.napp)

Kenneth Åsvold

Kim Andre Larsen

Kjell Ivar Aarli 2015: Gullmerke

Kjell Jonny Kristiansen 2015: Bronsemerke

Kjell Tore Knudsen

Kjetil Svendsen 2015: Gullmerke

Knut Eik 2015: Gullmerke

Knut Sissener

Kristian Arntsen

Kåre Gjertsen

Lin Iren Solberg

Martin Meltzer 2015: 2.napp Sølvstjerne

Morten Fredli

Morten Krystad 2015: Gullmerke

Morten Melvær Nielsen 2015: Gullmerke

Morten Verngård

Morten Åsrød

Nicolay Danevig

Nile Gunnar Karterød 2015: Sølvmerke

Ole Bjerkholt 2015: Sølvmerke

Ole Haldor Pedersen

Ole K Paulsen

Per Erik Kristiansen 2015: Gullmerke

Per Kristian Johnsen

Per Kyrre Wangberg

Ragnar Mørland 2015: Bronsemedalje

Roger Lægreid

Rolf Gran Andreassen 2015: Sølvmerke

Ronnie A. Bjørgo 2015: 2.napp Sølvstjerne

Sigbjørn Haugereid 2015: Sølvmedalje

Svein Arild Frøshaug

Sven H. Gjøseid

Sven Jarle Gulbrandsen

Thore Bjørn Olsen 2015: Gullmerke

Thormod Larsen 2015: Sølvmedalje

Tommas Harsvik

Tommy Bergquist

Tore Gran

Trond Frydenlund 2015: Sølvmerke

Trond Inge Terjesen

Trond Aasvoll

Vidar Koi

William Elmenhorst

Yvonn Bouddount

Zoran Vojnovic

Øyvind Trondal