Høstfelten 2014 17. august 2014

Høsftfelt blir i år søndag 7. september. Approbert stevnenr 1410023 kode 1FGMPSPSR.

 

Program:

 

Fredag 5/9 kl 1700

Dugnad. I det vesentlige hjelp til oppsetting/klargjøring av standplasser og rydding av løype mm. Ikke stressende men det kan være bløtt så ta med støvler. Vi trenger flere til dugnad.

 

Lørdag 6/9 kl 1000

Siste finpuss på dugnad.

 

Lørdag 6/9 kl 1200—1500

Funksjonærskyting. Stengt for trening.

Alle som deltar på funksjonærskyting forplikter seg til å stille som standplassfunksjonær eller annet på søndag.

Vi trenger flere funksjonærer. Funksjonærene trenger ikke dommerkurs. Det kan være så enkelt at man er med å lappe skivene etter hvert. Funksjonærene får gratis pølser og mineralvann på søndag og vi trenger også frivillig(e) til å bære dette ut i felten til standplassfunksjonærer.

 

Søndag 7/9 kl 0900

Funksjonærer møter fra kl 0900.

 

Søndag 7/9 kl 1000

Stevnet starter. Spm kl 1400.

Løypekart finner du her.

 

Forbundskontingenten 16. august 2014

Av årskontingenten for 2014 på kr 475 har vi nå fått regning fra NSFpå kr 300 pr medlem. I tillegg kommer kretskontingenten som for 2013 var kr 20 pr medlem.

 

Da har høstsesongn startet 16. august 2014

Lørdag 16. august var førtedag i høstsesongen. Organisert trening begynner tirsdag 19. august på utebanen.

 

Nye tider for avlyste stevner 7. august 2014

Stevnenr 1410035 og 1410036 er flyttet til 27/9 og 28/9 og fått nr 1410038 og 1410037. Se oppdatert terminliste. Avlysningen i juni skyldes stengte baner pga skogbrannfare.

 

Dommerkurs 17. juli 2014

Skytterkretsen ønsker å arrangere dommerkurs til høsten men trenger først å vite hvor mange som er interessert. Tid å sted fastsettes senere. Klubben og kretsen betaler omkostningene så fremt du møter opp. Meld din interesse til arendalpistolklubb@hotmail.com 

 

Skyteforbud pga brannfare er opphevd 7. juli 2014

Dette gjelde skytebaner og arbeid med skogsmaskiner i utmark. Saltrødbanen er fremdeles stengt frem til og med 15. august pga av forbud mot skyting der i ferien.

 

Saltrødbanen er stengt for ferien  16. juni 2014

Salrødbanen har feriestengt fom 16. juni tom 15. august 2014. Det er forbudt å skyte påbanen i denneperioden.

 

Treningen er flyttet til utebanen  13. mai 2014

Brannrestriksjonene er opphevd og organisert/uorganisert trening er flyttet til utebanen for vårsesongen 2014 fra og med torsdag 8.mai.  Stueneshallen er derfor stengt fra samme dato.

 

Uorganisert trening lørdag 10.mai  8. mai 2014

I henhold til Kristiansandsregionens Brann og Rednings websider er begrensningen for skyting i utmark opphevd i begge Agderfylkene. Det er med stor frustrasjon at webmaster konstaterer en totalt mangel på info på websiden fra Østre Agder Brannvesen. Dvs at uorganisert trening er tillatt lørdag 10. mai kl fra 1200 på utebanen på Saltrød.

 

Uorganisert trening torsdag 8.mai  8. mai 2014

I henhold til Kristiansandsregionens Brann og Rednings websider er begrensningen for skyting i utmark opphevd i begge Agderfylkene. Det er med stor frustrasjon at webmaster konstaterer en totalt mangel på info på websiden fra Østre Agder Brannvesen. Dvs at uorganisert trening er tillatt torsdag 8. mai kl fra 1500 på utebanen på Saltrød.

 

Organisert trening torsdag 8.mai kl 1930  7. mai 2014

Treninga blir holdt i Stueneshallen torsdag 8. mai fra kl 1930. Uansett om brannfaren blir opphevd blir treninga holdt i Stueneshallen. Det er nå for kort tid til å omorganisere til utebanen.

 

Trening Stueneshallen tirsdag 6.mai  5. mai 2014

Uansett om brannfaren blir opphevd blir treninga holdt i Stueneshallen tirsdag 6. mai 2014. Det blir for kort tid på å endre.

Torsdag 8. mai blir vurdert. Følg med. Følg med. Ny melding kommer.

 

Utebanen stengt inntil videre pga brannfare. 1. mai 2014

Pga av stor brannfare er utebanen på Saltrød stengt av brannvesenet inntil videre.

Stueneshallen gjenåpnes fra og med tirsdag 6.mai så lenge utebanen er stengt.

Tirsdager fra kl 1900.

Torsdager fra kl1930.

Følg med. Følg med. Følg med. Følg med. Følg med. Følg med. Følg med.

 

Stueneshallen gjenåpnes fra tirsdag 6. mai 1. mai 2014

Stueneshallen gjenåpnes fra og med tirsdag 6.mai så lenge utebanen er stengt.

Tirsdager fra kl 1900.

Torsdager fra kl1930.

Følg med. Følg med. Følg med. Følg med. Følg med. Følg med. Følg med.

 

Teknisk omlegging 27. mar 2014

Det blir en del teknisk utprøving pga omlegging til nytt verktøy.

 

Nytt medlemsregister tatt i bruk 14. mar 2014

Da har vi tatt i bruk det nye medlemsregisteret KlubbAdmin til NIF. Det gamle systemet som kontingenten for 2014 er sendt ut fra legges ned 31. mai  og innbetalinger etter denne dato registreres ikke. Eventuell innbetaling etter denne dato gjøres ved at du må melde deg inn i APK på nytt. Etter hvert som vi blir mer kjent med systemet vil vi gradvis ta bruk mer funksjonalitet. Minner igjen om at det er svært få medlemmer som har meldt inn mobiltelefon og mailadresse. Kasserer.

 

Grasrotandelen 27. feb 2014

Statistikksiden fra Norsk Tipping har i det stille byttet adresse. Så her er den nye adressen hvor du kan se hvor mye klubben får inn av midler uten det koster deg noe som helst ekstra å tippe eller mindre gevinst.

 

Uavhendede pengepremier for 2013 14. feb 2014

De som ikke var på årsmøtet og fikk sine pengepremier kan få disse av kasserer på treningen i Stueneshallen eller utebanen av kasserer. Premiene kan kun utleveres av kasserer når han er tilstede da pengene ikke lagres på de respektive stedene. Premiene sendes ikke pga beløpenes størrelse og mangel på kontoinformasjon.

Har du vunnet?

 

.Kontingent for 2014 31. jan 2014

Kontingenten må betales på den gamle måten. Dvs bankgiro med kvitteringsavtrykk som klistres på medlemskortet. Medlemskortene sendes ut sentralt 8. februar med forfall i slutten av februar. Kontingenten er  kr 475 for APK og kr 225 i tillegg for SWS.

 

Det som hadde kurs høsten 2013 har allerede betalt. De får en regning på ti kroner som IKKE skal betales. Beløpet er satt for å få sent ut medlemskortet. Ta kortet med på banen å få det stemplet.

 

Nytt styre er valgt  20. jan 2014

Det ble hold årsmøte mandag 20. januar 2014 i klubbhuset på Saltrød. De fleste tok gjenvalg. Nytt styre finner du her.

 

NAIS 15. jan 2014

NAIS 2013 oppdatert 15.01.2014.

 

Gavebrev for nybegynnerkurs 19. des. 2013

 Tekstboks: Kontakt kasserer for gavebrev til nybegynnerkurs i 2014. Gavekortet er utført i glanset fotopapir i format A4.

 

Pengepremier for 2013 9. des 2013

Penger til klubbens medlemmer blir utbetalt på årsmøtet 20. januar 2014. Penger til skyttere som er medlemmer i andre klubber er sendt til klubbene fra oss 9. desember 2013.

Beløpene finner du her.

 

.Adresseendringer 13. okt 2013

Endringer MÅ meldes til klubben. Sender du bare adresseendring direkte til Skytternytt blir det tilbakestillt av kassererens biomatiske oppdateringer. Det finnes flere registre. Skytternytts register for utsendelse av medlemsbladet blir synkronisert (Les overskrevet) av vårt medlemsregister automatisk.

 

Resultater i kalenderen

Stevneresultatene kan også vises i kalenderen ved at du holder markøren over tekstfeltet på den aktuelle dato.

 

Kjøp og salg

Kikk for nye tilbud

 

FG godkjent våpenskap 1. jun 2012

Nye regler. Man slipper krav til forankring for private hvis skapet veier minst 150 kg uten innhold. Veier det mindre må det enten forankres eller monteres lodd inne i skapet slik at det veier over 150 kg. Last ned regelverket som pdf fil her.

 

Nye aldersregler for ungdom 21. apr 2012

Ungdom kan delta på sikkerhetskurs fra fylte 12 år, forutsatt at foreldre/verger er til stede, eller også deltar på kurset. Foreldre/verger som har tatt sikkerhetskurs, eller som har tilsvarende kompetanse, kan leie klubbvåpen på vegne av ungdommer over 12 år. Den som leier våpenet må være tilstede, og har ansvaret for at sikkerhetsreglene blir fulgt. Fra fylte 18 år kan ungdom delta på sikkerhetskurs, og leie klubbvåpen uten at foreldre/verger behøver å være tilstede. Skyteledere og trenere på de dagene der ungdom skyter må ha politiattest.

 

Grasrotandelen

Oppgi organisasjonsnr

988.162.094

til kommisjonæren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Disse sidene er non profitt og lages på frivillig innsats. Linker og annet er vanligvis ikke annonser men hentet fra nettet uten utgivers samtykke. Eventuelle kommentarer kan sendes webmaster på sixgun@online.no Alle opplysninger er gitt med forbehold om feil. Arendal Pistolklubb, webmaster eller webhotell kan ikke gjøres ansvarlig for noe som helst.

 

OBS: Bilder og annet kan være copyrightbeskyttet